Les guillotines Polar són líders mundials de mercat en quan es tracte d’invertir en seguretat i automatització dels processos de treball.

La Polar 115 MOHR és la guillotina ràpida més venuda per formats de fins 65 x 92cm. Té un elevat rendiment, fàcil ús, amb pantalla tàctil i teclat integrat, disseny robust i compacte. Porta elevador de pila, vibradora automàtica i sistemes de càrrega i descàrrega.

Incorporació de la guillotina Polar115 MOHR que complementa les altres dues guillotines Polar de diferent format i que ens permet agilitzar el procés de producció i acabat amb molta qualitat.

This post is also available in: ES