Ben fet! Qualitat d’aquí és una marca que certifica l’origen i la traçabilitat dels productes i serveis catalans i en promociona el consum tant en l’àmbit nacional com internacional.

Certifica que els productes i els serveis que s’ofereixen son referents de qualitat.

This post is also available in: ES