El Registre Sanitari és una eina per créixer en el mercat, ens permet oferir els nostres serveis a empreses dins del sector alimentari que requereixen d’aquest registre per comercialitzar els seus productes.

L’obtenció d’aquest registre certifica que, els materials que fabriquem destinats a estar en contacte amb productes alimentaris garanteixen el seu ús i consum exigit pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol.

Aquest dóna certesa al consumidor sobre la qualitat i innocuïtat dels productes garantint-ne el seu consum.

This post is also available in: ES