CONDICIONS D’ÚS

AVÍS LEGAL
En compliment d’allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals, que DIFOPRINT, S.L. amb C.I.F: B 60.109.634 és titular de la web www.difoprint.com i té domicili social al Carrer General Prim nº 3 i 5 08272 – Sant Fruitós de Bages, província de Barcelona. El mail de contacte és difo@difoprint.com i el telèfon és el nº 938760527.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACEPTACIÓ DE L’USUARI
Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objecte regular l’ús del espai web que DIFOPRINT, S.L posa a disposició.
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular de DIFOPRINT, S.L a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
La utilització del espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DEL ESPAI WEB
L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori del espai web o d’altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals DIFOPRINT, S.L presta el servei, així com a no realitzar accions
que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.
L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de DIFOPRINT, S.L o de tercers o, en el seu cas,
violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.
L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.
DIFOPRINT, S.L conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que puguin sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, DIFOPRINT, S.L no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

DIFOPRINT, S.L no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de DIFOPRINT, S.L o de
tercers que l’han autoritzada per al seu ús.
Tots els drets estan reservats.

This post is also available in: ES